Vägunderhåll & markplanering m.m.

Med vår långa branscherfarenhet har vi skaffat oss en bred kompetens. Vi löser det mesta inom grävning och underhåll.


Exempel på våra kunder är:

Västanviks Samfällighetsförening, Södra, Stiftets skogar, Sveaskog, Vattenfall, Motala kommun, NCC, Svevia, Swerock, Skanska.

Några exempel på tjänster vi erbjuder är:

Grävarbeten

  • Markplanering
  • Enskilda avlopp
  • Tomtplanering
  • Fibergrävning
  • Byggnation av skogsväg

Vägunderhåll

  • Underhåll av skogsvägar
  • Rensning av skogsdiken
  • Byte av vägtrummor
  • Dikesrensning
  • Kantskärning och vägdikning