Bard Entreprenad AB

- Ditt grävföretag i Motala & Askersund med miljön i fokus

Vägunderhåll & markplanering m.m.

Med vår långa branscherfarenhet har vi skaffat oss en bred kompetens. Vi löser det mesta inom grävning och underhåll.

Några exempel på tjänster vi erbjuder är:

  • Vägunderhåll av grusvägar, underhållshyvling, dikning, hyvling, byte brotrummor m.m.
  • Underhåll och byggnation av skogsvägar m.m.
  • Markberedning av skogshyggen inför plantering
  • Rensning av skogsdiken, trädklippning med trädklipp, buskröjning
  • Buskröjning av skogsvägar
  • Markarbeten vid byggnationer av hus och ekonomibyggnader
  • Avloppsanläggningar, minireningsverk m.m.