Bard Entreprenad AB

- Ditt grävföretag i Motala & Askersund med miljön i fokus

Bard Entreprenad AB utför avloppsanläggning, rörläggning, dikningsarbeten m.m.

Började som enskilt firma Jan 1995 och AB sen 2013. Är uppväxt i en entreprenörs hem, min far köpte sin första grävmaskin 1966.

Våra kunder är:

 • Sveaskog
 • Södra (södraskogsägarna)
 • Stiftetsskogar (kyrkan)
 • Sydved
 • Vägsamfälligheter
 • Skogsägare
 • Jordbruksföretagare
 • Privatpersoner
 • Mm

Vi är anslutna till Maskinentreprenörerna och följer deras miljöinriktning och etiska policy.

Formella kompetenser som finns i företaget:

 • Trafikverkets kravkurser (säkerhet på väg, med mera)
 • Projektörs- och diplomutbildad för enskilt avlopp.
 • Arbetsmiljö Bas-P och Bas-U
 • Uponor VA Markavlopp och installation
 • Kurs rensning och underhåll av diken och vattendrag (Jordbruksverket, LRF)
 • Baga avloppsanläggning, installation
 • Motorsågskörkort AB
 • Yrkesbevis för grävmaskin, lastmaskin, väghyvel
 • Maskinmekaniker
 • EBR-ESA-utbildning för maskinförare
 • ADR 1.3
 • ME utbildning – Rörläggning för anläggare som innefattar hygien vid vattenhantering enligt Livsmedelsverkets krav.
 • Certifierad i EC skog – miljömedvetet skogsbruk enligt PEFC
 • Blått körkort för dikningsarbeten