Bard Entreprenad AB

- Ditt grävföretag i Motala & Askersund med miljön i fokus

Vi utför grävarbeten, skötsel, underhåll & anläggning m.m.

Bard Entreprenad AB är ett grävföretag som vänder sig till vägsamfälligheter, lantbrukare, skogsbrukare, skog- och markägare, privatpersoner med flera. Våra kunder finns först och främst i Motala kommun och Askersund kommun.

Företaget drivs av mig, Anders Bard med 30-års yrkeserfarenhet. Med hjälp av den välutvecklade maskinparken kan Bard Entreprenad AB utföra en mängd olika arbeten.

Företaget är anslutet till Maskinentreprenörerna och följer deras miljöinriktning och etiska policy.

Vi är certifierade av PEFC som arbetar för ett hållbart skogsbruk.

Bard Entreprenad AB utför diverse grävarbeten samt skötsel och underhåll av vägar och diken. Vi anlägger skogsvägar, enskilda avlopp, kabel, fibergrävning och dikesrensning.

ALLT MED MILJÖN I FOKUS.